Home Chăm sóc cây cảnh Nhiều đối tượng sẽ bị xử lý hình sự do tung tin...

Nhiều đối tượng sẽ bị xử lý hình sự do tung tin sai sự thật liên quan dịch bệnh COVID-19

Ngày 30/3, Hội đồng Thẩm pha'n TAND Tối cao vừa gửi công văn tới toà án các cấp hướng dẫn áp dụng pha'p luật và tổ chức xe't x,ử đối với một số hành vi vi phạm pha'p luật có đủ yếu tố cấu thành tội phạm trong phòng, chống d.ị.ch b.ệ.n.h C.o.v.i.d-19.

Theo đó, TAND tối cao hướng dẫn x.á.c định t.ộ.i d.a.n.h theo quy định của Bộ luật Hình sự như sau: Người đã được thông báo mắc b.ệ.n.h; người nghi ngờ mắc b.ệ.n.h hoặc trở về từ vùng có d.ị.ch b.ệ.n.h C.o.v.i.d-19 đã được thông báo cách ly thực hiện một trong các hành vi sau đây gây lây truyền d.ị.ch b.ệ.n.h C.o.v.i.d-19 cho người khác thì bị coi là trường hợp thực hiện “hành vi khác làm lây lan d.ị.ch b.ệ.n.h n.g.u.y h.i.ể.m cho người” quy định tại điểm c khoản 1 Điều 240 và bị x,ử lý về tội làm lây lan d.ị.ch b.ệ.n.h truyền инιễм cho người.

Ngoài ra, người chưa bị x.á.c định mắc b.ệ.n.h C.o.v.i.d-19 nhưng sống trong khu vực đã có quyê't định cách ly, quyê't định phong tỏa thực hiện một trong các hành vi: Trốn khỏi khu vực bị cách ly, khu vực bị phong tỏa; không tuân thủ quy định cách ly; từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pha'p cách ly, c.ư.ỡ.n.g chế cách ly; không khai báo y tế, khai báo không đầy đủ hoặc khai báo gian dối, gây t.h.i.e.t h.a.i từ 100 triệu đồng trở lên do pha't sinh chi phí phòng, chống d.ị.ch b.ệ.n.h bị x,ử lý về tội vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người theo quy định tại điều 295 Bộ luật Hình sự.

Cần các biện pha'p quyê't l.i.ệ.t để phòng chống d.ị.ch C.o.v.i.d-19 (ảnh minh họa).

Chủ cơ sở kinh doanh, người quản lý cơ sở kinh doanh d.ị.ch vụ (như quán bar, vũ trường, karaoke, cơ sở thẩm mỹ…) thực hiện hoạt đ.ộ.n.g k.i.n.h doanh khi đã có quyê't định tạm đình chỉ hoạt đ.ộ.n.g k.i.n.h doanh để phòng chống d.ị.ch b.ệ.n.h C.o.v.i.d-19 của cơ quan, người có thẩm quyền, gây t.h.i.e.t h.a.i từ 100 triệu đồng trở lên do pha't sinh chi phí phòng, chống d.ị.ch b.ệ.n.h thì bị x,ử lý về tội vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người theo quy định tại Điều 295.Người có hành vi đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, thông tin xuyên tạc về tình hình d.ị.ch b.ệ.n.h C.o.v.i.d-19, gây dư luận xấu thì bị x,ử lý về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông theo quy định tại Điều 288.

Người có hành vi đưa trái phép thông tin cá nhân, bí mật đời tự xu'c p.h.ạ.m n.g.h.i.ê.m t.r.ọ.n.g nhân phẩm, danh dự của nhân viên y tế, người tham gia phòng, chống d.ị.ch b.ệ.n.h C.o.v.i.d-19, người mắc b.ệ.n.h, người nghi ngờ mắc b.ệ.n.h C.o.v.i.d-19 thì bị x,ử lý về tội làm nhục người khác theo quy định tại Điều 155.

Người có hành vi lợi dụng d.ị.ch b.ệ.n.h C.o.v.i.d-19 đưa ra thông tin không đúng sự thật về công dụng của тнυố¢ vật tư y tế về phòng, chống d.ị.ch b.ệ.n.h nhằm chiê'm đ.o.ạ.t tài sản của người khác thì bị x,ử lý về tội lừa đảo chiê'm đ.o.ạ.t tài sản theo quy định tại Điều 174.

Người có hành vi đã, đang hoặc nhằm đưa trái phép тнυố¢ vật tư y tế dùng vào việc phòng, chống d.ị.ch b.ệ.n.h C.o.v.i.d-19 ra khỏi biên giới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm thu lợi bất chính thì bị x,ử lý về tội b.u.ô.n l.ậ.u theo quy định tại Điều 188.

Người có hành vi lợi dụng sự khan hiếm hoặc tạo sự khan hiếm giả tạo trong tình hình d.ị.ch b.ệ.n.h C.o.v.i.d-19 để mua vét hàng hóa đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố là mặt hàng bình ổn giá hoặc hàng hóa được Nhà nước định giá nhằm bán lại để thu lợi bất chính thì bị x,ử lý về tội đầu cơ theo quy định tại Điều 196.

Người có hành vi dùng vũ lực, đ.e d.ọ.a dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ trong phòng, chống d.ị.ch b.ệ.n.h C.o.v.i.d-19 thì bị x,ử lý về tội chống người thi hành công vụ theo quy định tại Điều 330.

Người có trách nhiệm trong phòng, chống d.ị.ch b.ệ.n.h C.o.v.i.d-19 nhưng không triển khai hoặc triển khai không kịp thời, không đầy đủ các biện pha'p phòng, chống d.ị.ch b.ệ.n.h theo quy định gây hậu quả n.g.h.i.ê.m t.r.ọ.n.g thì bị x,ử lý về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả n.g.h.i.ê.m t.r.ọ.n.g theo quy định tại Điều 360.

Hướng dẫn về áp dụng hình phạt, biện pha'p tư pha'p như sau: Áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với trường hợp phạm tội gây hậu quả n.g.h.i.ê.m t.r.ọ.n.g như làm lây lan d.ị.ch b.ệ.n.h cho từ 2 người trở lên, làm ch.ê't người…). Áp dụng hình phạt chính là hình phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù nhưng cho hưởng án treo theo đúng quy định của pha'p luật đối với trường hợp phạm tội chưa gây ra hậu quả hoặc gây hậu quả ít n.g.h.i.ê.m t.r.ọ.n.g (như chưa làm lây lan d.ị.ch b.ệ.n.h).

Ngoài việc áp dụng hình phạt chính, Tòa án xem xét áp dụng hình phạt bổ sung và biện pha'p tư pha'p theo quy định của Bộ luật Hình sự.